20180316_12554516 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce odbyły się środowiskowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie wzięło udział 13 uczestników, którzy rozwiązywali test pisemny, składający się z 30 pytań. Poziom ich wiedzy w obu grupach był bardzo wysoki i ciężko było wyłonić zwycięzców. Do finału weszły po 3 osoby z każdej grupy. W tym etapie uczestnicy na pytania odpowiadali ustnie. Ostatecznie kolejność zajmowanych miejsc przedstawiła się następująco:W grupie I – (klasy I-VI)

Czytaj dalej!


IMG_20170331_102329_1_001_COVER

31 marca w Wysokiej obyły się kolejne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs rozgrywany był na szczeblu Gminy Łańcut, dzięki któremu wytypowano laureatów na szczebel powiatowy. Mimo wysokiego poziomu wiedzy uczestników, nasza młodzież kolejny raz zajęła czołowe miejsca, czym zakwalifikowali się na następny etap. Po sprawdzeniu przez Jury konkursu wszystkich prac, kolejność zajmowanych przez nas miejsc przedstawiła się następująco:

Czytaj dalej!


IMG_20160428_121741

28 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju udział wzięło 25 laureatów eliminacji gminnych reprezentujących gminy Czarna, Rakszawa, Łańcut, Białobrzegi i Markowa. Eliminacje szczebla powiatowego przebiegały w dwóch etapach: I część pisemna – test, II część ustana, do której zakwalifikowano uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z prac pisemnych w poszczególnych grupach. Nasza młodzież także tym razem zdobyła wysoką liczbę punktów, czym zakwalifikowała się do finału. W trakcie oceny prac dla uczestników finału powiatowego przeprowadzona została również lekcja w Sali Edukacyjnej „OGNIK” a także była możliwość zapoznania się z sprzętem i samochodami będącymi na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.

Czytaj dalej!


IMG_20160401_1124212

Pierwszego dnia kwietnia na świetlicy OSP w Wysokiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizowanego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Liczba uczestników była bardzo duża, gdyż młodzież reprezentowała takie jednostki jak: Handzlówka, Wysoka, Sonina, Głuchów.

Czytaj dalej!


IMG_20160314_14174914 marca 2016 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce odbyły się szkolne eliminacje OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”. Poziom wiedzy u uczestników był na bardzo wysokim poziomie i dopiero po długiej dogrywce zdołano wyłonić finalistów. Po etapie pisemnym w kategorii szkół podstawowych do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 z 11 osób, natomiast w kategorii gimnazjum 3 uczestników z 6. W najmłodszej kategorii także etap ustny był na wysokim poziomie i dopiero po kilku dogrywkach zdołaliśmy wyłonić zwycięzców. 

Czytaj dalej!