DOŁĄCZ DO NAS!!!

Dołącz do OSP

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ:

1.Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

Wiek od 12 do 18 lat;
Dobry stan zdrowia;
Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.


2. Strażak czynny OSP:

Złożona pisemna deklaracja przystąpienia do OSP
Wiek od 18 do 60 lat;
Niekaralność;
Bardzo dobry stan zdrowia.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki aby móc w nich uczestniczyć:

Wiek od 18 do 65 lat;
Niekaralność;
Odbyć Kurs podstawowy strażaka;
Przejść pozytywnie badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
Dodatkowo strażak może zostać skierowany przez Zarząd OSP na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

Kurs dowódców sekcji;
Kurs naczelników;
Kurs ratowników medycznych;
Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
Kurs operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
Kurs ratownictwa technicznego;
Kurs kierowców mechaników;
Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Jeśli chcesz wstąpić w nasze szeregi prosimy o kontakt na facebooku

lub na nasz e-mail: jot.osp.handzlowka@wp.pl.

Zapraszamy także w każdy piątek na naszą remizę po godzinie 19.00.

DO ZOBACZENIA !!!

Dodaj komentarz