OTWP

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

I. CEL TURNIEJU
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
II. ORGANIZATORZY
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy:
– Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
– Zarządów Oddziałów Związku OSP RP,
– Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich FOŚiGW,
– Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
– Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
– Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
– Instytucji ubezpieczeniowych,
– innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji.
III. UCZESTNICY
W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
I grupa – – uczniowie szkół podstawowych
II grupa – – uczniowie szkół gimnazjalnych
III grupa – – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
W kolejnej edycji OTWP mogą uczestniczyć ( w tych samych grupach wiekowych ) zwycięzcy finałów centralnych z roku poprzedniego bez udziału w eliminacjach ( zasada ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca ).
IV. ETAPY ELIMINACJI 
1. Eliminacje środowiskowe ( na szczeblu wsi, osiedli, szkół ).- do końca stycznia
2. Eliminacje gminne, miejskie, miejsko – gminne -.do końca lutego
3. Eliminacje powiatowe ( miejskie ) – do końca marca
Terminy przebiegu tych eliminacji ustala Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dla swego terenu działania w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przed finałem wojewódzkim.
4. Eliminacje wojewódzkie – do końca kwietnia
5. Eliminacje centralne – do końca maja

Dla wszystkich zainteresowanych poniżej publikujemy materiały do pobrania, które mamy nadzieję będą przydatne w przygotowaniu się do turnieju.

format opis pliku pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Regulamin OTWP pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Karta uczestników pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Oświadczenie – zobowiązanie pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Materiały szkoleniowe pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Materiały pomocnicze pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Przykładowe pytania testu pisemnego pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Materiały do testu ustnego pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Przykładowy test eliminacji centralnych 2004 pobierz
Program multimedialny „Testy OTWP” dla startujących w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Po pobraniu program należy wypakować.
Po jego uruchomieniu trzeba podać kod dostępu: otwp

Kliknij aby pobrać

 
Aby pobrać pliki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiednim dokumencie i wybrać „Zapisz element docelowy jako…”. Dokumenty można drukować bezpośrednio ze strony (do prawidłowego otwarcia można wykorzystać program: dla plików PDF – Abobe Acrobat Reader, dla plików DOC – MS Word).
Materiały dla uczestników OTWP

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych – (DOC – 51 KB)
Oznaczenia graficzne materiałów niebezpiecznych – (DOC – 186 KB)
Oznaczenia w transporcie drogowym – (DOC – 145 KB)
Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej – (DOC – 95 KB)
Odznaczenia OSP – (PDF – 2,20 MB)
Materiały OTWP 2013 (PDF – 3 MB)
Materiały szkoleniowe na OTWP POMOCNICZE
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 
 

Dodaj komentarz