SZKOLENIA

SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

 

I SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

1. ORGANIZACJA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, OCHRONY LUDNOŚCI W TYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

2. SŁUŻBA WEWNĘTRZNA. MUSZTRA.

3. SPRZĘT RATOWNICZY I PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY.

4. DRABINY POŻARNICZE.

5. WĘŻE, ARMATURA WODNA, SPRZĘT DO PODAWANIA PIANY.

6. PROCES SPALANIA, A POŻAR.

7. ZADANIA STRAŻAKÓW W ZASTĘPIE.

8. PODSTAWY ORGANIZACJI AKCJI GAŚNICZEJ.

9. ROZWIJANIE LINII I ZAJMOWANIE PODSTAWY ORGANIZACJI AKCJI GAŚNICZEJ. 10. GASZENIE POŻARÓW ORAZ ŚRODKI GAŚNICZE.

11. EWAKUACJA LUDZI, ZWIERZĄT I MIENIA.

12. DZIAŁANIA W CZASIE INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ.

13. ŁĄCZNOŚĆ I ALARMOWANIE.

14. ORGANIZACJA OCHRONY LUDNOŚCI,W TYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 15. ROZWÓJ POŻARU.

16. TAKTYKA GASZENIA POŻARÓW.

17. SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH.

18. RATOWNICZY SPRZĘT MECHANICZNY.

19. PODSTAWOWE ZADANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW W OSP W CZASIE DZIAŁAŃ CHEMICZNO – EKOLOGICZNYCH.

20. ELEMENTY PIERWSZEJ POMOCY.

II SZKOLENIE KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO

1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu.

2. Charakterystyka Podstawowych SAMOCHODÓW pożarniczych.

3. Zasady bezpieczeństwa, prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych.

4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP.

5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych.

6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu.

7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych.

8. Konserwacja i EKSPLOATACJA pił.

9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

10. ŁĄCZNOŚĆ i alarmowanie.

III Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

IV SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO 

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.

2. Budowa pojazdów samochodowych.

3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.

4. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.

5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.

7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

 

Dodaj komentarz