A1

10 lutego 2018 roku w świetlicy Ośrodka Kultury w Handzlówce odbyło się Walne zebranie członków OSP Handzlówka. Na zaproszenie zarządu OSP przybyli zaproszeni goście w osobach:

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie – bryg. Jacek Rejman
Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Łańcucie – dh Zbigniew Jurek
Komendant Gminny ZOSP RP w Łańcucie – dh Tadeusz Kaszyca
Wójt
Gminy Łańcut – dh Zbigniew Łoza
Przewodniczący Rady Sołeckiej – Pan Roman Skomra
Sołtys wsi – Pan Jakub Czarnota
Przewodniczący Rady Sołeckiej – Pan Jan Kluz
Proboszcz – ks Jan Bocek
Prezes Klubu Seniora – Pani Danuta Kuśta
Prezes KGW – dh Anna Kluz
12 WDH z Handzlówki na czele z dh Katarzyną Babiarz
Orkiestra Dęta na czele z Kapelmistrzem dh Sławomirem Pelcem i Prezesem dh Bogdanem Magrysiem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks Władysława Krakowskiego – Pani Halina Sobek
Delegacja z OSP Albigowa – Prezes dh Witold Reizer i Naczelnik dh Roman Łobaza
Delegacja z OSP Hucisko – Prezes dh Adam Ozimek i Członek Komisji Rewizyjnej – dh-na Natalia Gaweł

Zebranie otworzył Prezes OSP dh Adam Rajzer, który po przywitaniu gości przystąpił do części oficjalnej. Sprawozdanie z działalności OSP a także Plan działalności na rok bieżący przedstawił Sekretarz OSP
dh Piotr Puziewicz. Sprawozdanie zaprezentowane było w formie prezentacji multimedialnej, w której zawarte było m.in.:
– podsumowanie pracy zarządu OSP;
– podsumowanie pracy Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP;
– uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych: wyjazdy do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, pożary przewodów kominowych oraz prewencja;
– kursy i szkolenia członków OSP;
– udział w manewrach KSRG;
– działalność kulturalno – oświatowa;
– działalność sportowa;
– akcje honorowego krwiodawstwa;
– zabezpieczenie imprez sportowych;
– udział w obchodach świąt strażackich, kościelnych i państwowych;
– zalety alarmowania e-remiza;
– udział w plebiscycie „Strażacy Podkarpacia”
Na zakończenie sprawozdania wyczytani zostali nasi partnerzy i sponsorzy, dzięki którym nasza jednostka prowadzi tak obszerną działalność.
Sprawozdanie finansowe i plan finansowy na rok bieżący przedstawił Skarbnik dh Piotr Nykiel.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił dh Wiesław Baran.
Sprawozdanie z działalności Orkiestry Dętej przedstawił dh Janusz Babiarz.
Po przegłosowaniu sprawozdań, walne zebranie udzieliło zarządowi OSP absolutorium.

IMG_20180210_171417 IMG_20180210_174842 IMG_20180210_174847 IMG_20180210_175955 IMG_20180210_183308 IMG_20180210_183557 IMG_20180210_183625 IMG_20180210_185031 IMG_20180210_185600 IMG_20180210_190737 IMG_20180210_191523 IMG_20180210_191638


Dodaj komentarz