DSCF1725

18 lutego w budynku świetlicy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP, podsumowujące działalność jednostki w 2016 roku. Podczas zebrania odbyło się wręczenie medali i odznaczeń a całą uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta. 

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu OSP – dh Adam Rajzer, który przywitał również przybyłych gości w osobach: 

 • Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie – st. bryg. Romana Poterka
 • Wójta Gminy Łańcut – Pana Zbigniewa Łozę
 • Radną Gminy Łańcut – Panią Małgorzatę Magryś
 • Komendanta Gminnego ZOSP RP – dh Tadeusza Kaszycę
 • Członka Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łańcucie – dh Antoniego Kluza
 • Sołtysa wsi Handzlówka – Pana Jakuba Czarnotę
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego – Panią Halinę Sobek 
 • Prezes Gospodyń Wiejskich – Panią Annę Kluz
 • Ks. Proboszcza Jana Bocek
 • Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi Handzlówka – Pana Aleksandra Kuźniar
 • Prezesa Orkiestry Dętej – Pana Bogdana Magryś
 • Orkiestrę Dętą z kapelmistrzem Sławomirem Pelecem na czele
 • OSP w Hucisku z Prezesem Adamem Ozimkiem na czele
 • 12 Wielopoziomową Drużynę Harcerską z Panią Katrzyną Babiarz i Magdaleną Trojnar na czele
 • Adrenalinę – Team z Grzegorzem Barć na czele
 • Pana Tadeusza Szydlika
 • Pana Marcina Kisałę

Następnie Prezes OSP poprosił Orkiestrę Dętą o odegranie Hymnu „Rycerze Floriana”.

IMG_20170218_171225

Po przyjęciu porządku obrad zostały wręczone medale, odznaki oraz okolicznościowe podziękowania:

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

 • dh Jarosz Grzegorz syn Jana
 • dh Rajzer Tomasz syn AdamaIMG_20170218_172019

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali:

 • dh Puziewicz Piotr syn Zbigniewa
 • dh Cwynar Mateusz syn Jacka
 • dh Musz Krystian syn Krzysztofa

IMG_20170218_172227

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

 • dh Kuźniar Marek – 25
 • dh Kuźniar Paweł – 25
 • dh Balawender Bartłomiej – 20
 • dha Balawender Barbara – 20
 • dh Mac Marek – 20
 • dh Baran Wiesław – 20
 • dha Balawender Jadwiga – 15
 • dh Jarosz Grzegorz – 15
 • dh Puziewicz Piotr – 10
 • dh Cwynar Maksymilian – 10
 • dh Cwynar Mateusz – 10
 • dh Rajzer Tomasz – 10
 • dh Musz Krystian – 10

IMG_20170218_172507 IMG_20170218_172625 IMG_20170218_172856

Za pomoc przy organizacji III Ambulansowej zbiórki krwi, Zarząd OSP nagrodził okolicznym podziękowaniem następujące osoby i firmy:

 • Pan Tadeusz Szydlik z Gościniec nad Sawą
 • Pan Grzegorz Barć z Adrenalina Team
 • Pan Jacek Kuźniar z dlapacjenta.pl
 • Pani Anna Górczyńska z Dream-Team
 • Państwo Katarzyna i Krzysztof Kisała

IMG_20170218_173132

Pan Marcin Kisała wręczył także dh Krzysztofowi Pondlowi podziękowanie za pomoc przy zabezpieczaniu meczy siatkówki SPORTUR Łańcut.

Następnie Sekretarz OSP –  dh Piotr Puziewicz przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej z działalności i pracy zarządu oraz całej jednostki. Informacje zawarte w sprawozdaniu obejmowały działalność ratowniczo – gaśniczą, prewencję, działalność kulturalno – oświatową oraz sportową. Na zakończenie podziękował wszystkim organizacjom i sponsorom za współpracę z jednostką.

IMG_20170218_173335

Swoje sprawozdanie zaprezentowała również Orkiestra Dęta, które w jej imieniu przedstawił dh Janusz Babiarz. Orkiestra przez cały rok brała udział w różnych uroczystościach kościelnych, jak i państwowych. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie przychodzi na próby i zapoznaje się z instrumentami, znajdującym się na stanie zespołu. 

IMG_20170218_175021

Kolejne sprawozdanie, finansowe jak i plan finansowy na bieżący rok przedstawił Skarbnik OSP –       dh Piotr Nykiel. W sprawozdaniu przedstawił on zakupy, jakie dokonaliśmy ze środków KSRG oraz z budżetu Gminy Łańcut, natomiast planowanie zakupów na bieżący rok objęło takie rzeczy jak: umundurowanie, sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz zakup kompresora.

IMG_20170218_175312

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił, dh Wiesław Baran. Po wnikliwej analizie pracy zarządu Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP.

IMG_20170218_175651

Kolejnym etapem zebrania było przedstawienie planu działalności na rok bieżący, dokonał tego Prezes dh Adam Rajzer. W planie jednostki jest przyjęcie w poczet członków nowe osoby, wyszkolenie obecnych członków JOT-u oraz zakup niezbędnego sprzętu do celów ratowniczo-gaśniczych.

IMG_20170218_180018

Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście. W swoich słowach wyrazili swoje zadowolenie z pracy jednostki oraz planów, jakie sobie założyliśmy.

IMG_20170218_181911 IMG_20170218_183028 IMG_20170218_184735 IMG_20170218_185222

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom oraz naszym druhom i druhnom za udział w zebraniu. Jest nam niezmiernie miło, że tyle znakomitych osobistości przybyło, aby podsumować z nami miniony rok. Wiele się wydarzyło przez ten czas ale nic byśmy nie osiągnęli gdyby nie zaangażowanie i poświęcony czas członków, którzy pracują na dobre imię naszej jednostki. Niech Święty Florian na Was i wasze rodziny w opiece. 

DSCF1725 IMG_20170218_172045 DSCF1728


Dodaj komentarz